پلن های میزبانی وب

 • پکیج برنزی

 • 8 هزارتومان

  ماهانه

 • 3Gb فضا
 • 5TB پهنای باند
 • دامین دستی
 • ftp نامحدود
 • بانک اطلاعت نامحدود
 
 • پکیج نقره ای

 • 15 هزار تومان

  ماهانه

 • 5Gb فضا
 • 3TB پهنای باند
 • دامین دستی
 • ftp نامحدود
 • بانک اطلاعت نامحدود
 
 • پکیج طلایی

 •  25 هزارتومان

  ماهانه

 • 10Gb فضا
 • 10TB پهنای باند
 • دامین دستی
 • ftp نامحدود
 • بانک اطلاعت نامحدود

Background
Background Color
Background Image